Thầy giáo giáng gậy vào người học sinh trong lớp học

13/03/2017

Thầy giáo cầm một cây gậy dài đánh “giáng” thật mạnh vào mông của một học sinh đang nằm trên bàn trong lớp học. Sau “đòn gậy” của thầy, học sinh rên trong đau đớn và nằm lăn lộn trên bàn.

Nguồn Video: Báo Người đưa tin

Từ khóa